Förbjud healing!

2010-05-29

Det har kommit några märkliga kommentarer till inlägget TV4s program Det okända är ovanligt vidrigt. Pseudonymen Sanna Jonestone skriver t.ex. ”Det finns medium o det kommer saker naturligt utan meditation, det finns ett fåtal. Andlighet skall inte kosta pengar. Guds gåva.”

Hennes ord gör ett förvirrat intryck. Kanske är de representativa för dem som sätter sin tillit till medier och healers.

Sanna skriver om Åkesson och syftar nog på Anders Åkesson – en bluffmakare som kallar sig för medium och healer. Ett medium är en som pratar med andar. En del, som präster av olika slag, tror ofta på en ande som de kallar Gud eller något liknande. Andra healers hittar bara på andar för att lura pengar av förvirrade och ofta ledsna, men i bland också sjuka, personer.

Healing är något värre. Då handlar det om att personer påstår sig kunna bota sjukdomar utan något som helst vetenskapligt underlag. Skepic’s Dictionary har en bra artikel om verksamheten. OrsakVerkan skriver återkommande om tokerier inom området.

Det är tråkigt att det inte finns någon lagstiftning mot healers som påstår sig att bota sjukdomar utan grund. Om sjukvårdspersonal gör det blir det åtal direkt, men om någon säger sig bota sjukdomar och kan påvisa att denna någon saknar kunskap – då går det bra.

Några områden är förbjudna även för okunniga, t.ex. behandling av cancer. Förbudet bör utsträckas till alla områden där det finns vetenskapligt grundad vård. Som du nu är lurar healers sjuka människor att avstå från vård som fungerar.

Även om healing säkerligen normalt är rent lurendrejeri, så finns det nog också fall där ”patienten” känner sig bättre. En trolig orsak är den omtalade placeboeffekten. Men hur den verkar förefaller fortfarande ganska oklart. Det pågår forskning på många ställen, t.ex. vid Karolinska Institutets enhet om komplimenär medicin. En läsvärd blogg är Technicolor, trots det något irrelevanta namnet. Läs Placeboeffekten – omedveten självmedicinering.


Vad gör du när du sover?

2010-05-19

En hel del är svaret, visar Matt Walker i denna film från Fora.tv. Han berättar – på ett mycket trevligt sätt – om den mängd kunskap som producerats under det senaste decenniet. Ett speciellt viktigt område är sömnens olika stadiers betydelse för inlärning. Men även känsloupplevelser stabiliseras under sömnen.

Det är ett långt föredrag, en timme och fyrtio minuter. Så det finns anledning att stoppa filmen och ta sig en napp då och då. Det är extra värdefullt, för en timmes sömn under eftermiddagen är ett effektivt sätt att få ny kunskap att fastna.

Walker vet uppenbarligen var han pratar om. Han är professor i psykologi och neurologi vid University of California. Berkeley.


Islamister om yttrandefriheten

2010-05-17

Uppsala Nya har publicerat en film med Lars Vilks föredrag, så långt han nu hann innan den muslimska mobben avbröt föredraget. Detta och den efterföljande mordbranden visar vikten av försvara yttrandefriheten som är demokratins fundament.

Humanisterna har gjort ett viktigt uttalande med anledning av det som inträffat. Det avslutas

Lars Vilks verk bör inte enbart ”tolereras” med hänvisning till yttrandefriheten som juridisk princip. Det bör välkomnas och uppmärksammas som ett viktigt bidrag till ett samhälle där ingen livsåskådning kan göra anspråk på att gå fri från kritik, och där rätten att tänka och tala fritt omfattar alla människor oavsett tro och världsbild.


Angreppet på Vilks och demokratin

2010-05-12

Per Gudmundsson har skrivit ännu en utomordentlig krönika, denna gång med anledning av angreppen på Lars Vilks i Uppsala.  Han skriver bl.a.

Men hot behöver inte vara direkta eller realistiska eller fysiska för att få effekt. Det räcker med att opinionsbildare upplever att det vore obehagligt att tala fritt, uppträda eller skriva granskande artiklar, och därmed kanske låter bli. Jag känner det i magen just nu.

Därför är det märkligt att uppslutningen kring Lars Vilks
varit så dålig bland svenska publicister. Till och med Publicistklubbens självaste ordförande har uttryckt sig raljerande om hotbilden, och försökt förminska tidigare attentatsplaner mot Vilks. ”Det planerade dådet är alltså en isolerad idé av marginaliserade fatalister”, skrev PK-ordföranden, trots vetskapen att Vilks hotats flera gånger dessförinnan.

Men läsa hela krönikan. Den är viktig.

Vilk höll en föreläsning inför konstvetarstudenter i Uppsala, på temat yttrandefrihetens gränser i konsten och exemplifierade ämnet med en film av den iranska/nederländska konstnären Sooreh Heras video ”Allah ho Gaybar”.


Stoppa demonstrationer utan tillstånd

2010-05-09

I går var Stockholms centrum fullt med polispiketbilar, rullande finkor och helikoptrar i luften. Anledningen var att 500 personer ”demonstrerade” i något de kallade för Utopikarnevalen. Pådraget berodde nog på att polisen bedömt att det skulle komma väsentligt fler, men så blev det inte pga av vädret.

Resultatet blev dock ett enormt polispådrag, som innebär att polisen får mindre resurser över för att bekämpa annan brottsligt.  Frågan blir varför polisen inte ingriper mot demonstrationer utan tillstånd?

Det finns märkligt nog många som tror att demonstrationer utan tillstånd är lagliga. Så är det inte. I Regeringsformen 2 kap 14§ står det:

Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Dessutom står det i ordningslagen 2 kap. 4 § 1 st:

Allmänna sammankomnster och offentliga tillställningar får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser.

Tillstånd krävs dock inte om antalet deltagare, platsen och tidpunkten antas vara sådant att tillställningen kan genomföras utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken.

Men så var det uppenbart inte i detta fallet. Det innebär att polisen inte gjort sitt jobb. Undrar om det inte vore bra om JO undersöker saken.


%d bloggare gillar detta: