Opinion Stockholm anmäls till etiskt råd

2013-07-04

Ett tidigare inlägg kommenterade en undersökning som utförts av Opinion Stockholm och som DN sedan rapporterat om.  Opinion Stockholm fick ett meddelande om kommentaren och utlovades att ett ev svar skulle publiceras. Svar kom också berömvärt snabbt.

Hej Hans, först vill jag tacka för ditt mail. Skulle dock uppskatta om du nästa gång har funderingar tar kontakt med oss innan du spekulerar om olika frågor som vi båda tycker är viktiga.

1. Vi har i denna undersökning genomfört det på ett slumpmässigt urval och inte använt oss utav ”egen rekryterad panel”. Däremot har vi en sådan panel.
2. Ja det gör vi då vi har gjort denna undersökning i två steg, Steg1/ så har vi ställt två öppna frågor där man fått svara på – ”vilka två områden är de viktigaste frågorna för dig inför valet 2014”. Här fick vi vi ca 1000 st svar på de öppna frågorna. Baserat på dessa svar så blev det sedan 14 områden som dessa 1000 svar hade angett. Steg2/ Så genomförde vi en kvantitativ undersökning även den mot ett slumpvis urval och fick 1089 svar. Tittar vi på fördelningen på Sthlm´s 26 kommuner så har vi god fördelning på både ålder och per kommun. Så ja den återspeglar på ett bra sätt hur Sthlm ser ut.
3. Svarsfrekvensen var ca 25-30% lite beroende på målgrupp.

Du är alltid välkommen med frågor, då vår roll är att bjuda in till dialog.

Hälsningar

Lars Andersson

 Fråga 1 Har undersökningen genomförts genom att ställa frågor till en panel bestående av personer som på eget initiativ anmält sig till panelen?

Företaget svarar att de inte använt ”egen rekryterad panel”. Men DN skriver ”undersökningen bygger på svar i en epost-enkät till en rekryterad panel”? Tyvärr lämnar man inte heller nu uppgift om det register man gjort urvalet ifrån.

Fråga 2 Anser ni att svar på frågor som ställs till er webbpanel är representativa för Storstockholms innevånare?

Det är oklart vad företaget menar med ”god fördelning på både ålder och per kommun”. För det första så redovisar de inte hur god fördelningen är och för det andra räcker det inte alls med en sådan kontroll. Opinionsundersökningsföretag jämför urvalet med populationen med hjälp av betydligt fler parametrar, t.ex. inkomstuppgift, typ av yrke och civilstånd. Därefter justeras svaren genom viktning. Jämför t.ex. med Demoskops metod.

Fråga 3 Enligt DN har frågorna ställts per epost. Hur många i urvalet besvarade frågorna?

Den uppgift som givetvis totalt underkänner undersökningen är att man hade 70-75 % bortfall!!!! Om det säger företaget inte ett dugg i sin egen presentation.  DN säger inte heller något om det osannolika stora bortfallet. Förmodligen frågade inte ens journalisten för i så fall borde DN givetvis avstått från publiceringen.

Så här för undersökningsföretag inte göra. Därför går det nu en anmälan av undersökningen till Etiska rådet för marknadsundersökningar. DN ska också få tillfälle att kommentera undersökningens bortfall.

Sens moral: Lita aldrig på uppgifter om en undersökning om metoden inte redovisas.


Är Opinion Stockholm ett seriöst företag?

2013-07-04

DN skriver om stockholmopinionens uppfattning om bästa parti och vilka politiska frågor som är viktiga under rubriken Alliansen tappar förtroende bland väljare i Stockholm. Undersökningen är gjord av Opinion Stockholm.

De vanliga frågorna om undersökningar inställer sig. Vilka har fått frågorna? Hur många av dem svarade? Och vad sägs om svarens representativitet?

Opinion Stockholm skriver om undersökningen på sin hemsida ”Totalt svarade ett slumpmässigt urval av 1 089 invånare i Stor-Stockholm på enkäten”. Det låter ju bra.

Men Opinion Stockholm skriver också att de har en webbpanel. ”Vi genomför kvantitativa undersökningar med vår rekryterade webbpanel, inom delar av en kommun, i hela kommuner, inom en viss grupp medborgare eller i hela Stor-Stockholm.”

Till webbpanelen kan vem som helst anmäla sig. Att ställa frågor till en sådan panel är givetvis inte representativ för Storstockholms befolkning. Undersökningen säger inte ett skvatt om Stockholmarnas åsikter.

DN skriver att ”undersökningen bygger på svar i en epost-enkät till en rekryterad panel”.  En ”rekryterad panel” låter som om att OS kontaktat personer som är representativa för Storstockholms innevånare. Men så är det alltså inte alls. Intresserade har fått anmäla sig till panelen.

Till råga på allt så berättar inte Opinion Stockholm, och inte heller DN, hur stort bortfallet är. Frågorna har ställs via epost och dessutom under semestertid brukar ha stort bortfall.

Opinion Stockholm får därför ett brev med tre frågor:

1. Har undersökningen genomförts genom att ställa frågor till en panel bestående av personer som på eget initiativ anmält sig till panelen?

2. Anser ni att svar på frågor som ställs till er webbpanel är representativa för Storstockholms innevånare?

3. Enligt DN har frågorna ställts per epost. Hur många i urvalet besvarade frågorna?

DN verkar ha publicerat en helt värdelös undersökning. Jo, DN ska också få några frågor.

Anser du att svar på frågor som ställs till denna webbpanel är representativa för Storstockholms innevånare?

Vare sig OS eller DN upplyser om undersökningens bortfall. Vid undersökningar via epost och som dessutom genomförs under semesterperioden brukar bortfallet vara avsevärt. Jag är mycket tacksam för uppgift om hur stort bortfallet i undersökningen var.

Svaret kommer i att redovisas i Facebook och i denna blogg.


Lomborg ger Obama svar på talet om klimatet

2013-07-01

Obamas tal om klimatet väckte stor uppmärksamhet. Och även viss förvåning. Hans övertygelse om en allvarlig och nära förestående klimatkatastrof var känd, men hans språk var överraskande alarmistiskt.

Den välkände klimatforskaren Bjorn Lomborg har kommenterat Obamas tal i US Today. Han pekar ut tre av Obamas villfarelser:

  • Renewables are a major part of the solution today. No, they are almost trivial. Today, the world gets 81% of its energy from fossil fuels – by 2035, in the most green scenario, we will still get 79% from fossil fuels. Wind and solar will increase from 0.8% to 3.2% — impressive, but not what is going to matter.
  • Biofuels should play a major part of the solution. No. For now, biofuels simply diverts food into cars, driving up food prices and starvation, while clearing forests for new fields emit more CO2 than biofuels save.
  • Efficiency can cut emissions. No. While efficiency is good, studies show it has little climate impact, because its savings gets eaten up by more use. As your car gets more efficient, you drive it further, and the money you still save get used for other carbon-emitting activities.

Lomborg håller dock med om tre andra punkter i Obamas tal:

  • Fracking is this decade’s green solution. Obama recognizes gas as a ”bridge fuel.” Replacing dirtier coal, cheaper gas from fracking has cut up to 500 MT of the U.S. CO2 emissions. This is 10 times more than what renewables do, and while renewables cost the U.S. tens of billions of dollars, fracking has saved the U.S. consumer $125 billion annually in cheaper energy prices. Fracking has local environmental issues, but these can all be addressed with good regulation. Moving the U.S. fracking miracle to the rest of the world will be the biggest source of CO2 reductions this decade, and simultaneously increase global welfare by allowing.
  • Adaptation is smart, and Obama is right to stress it. Wet-lands, tidal barriers and subway caps could dramatically have reduced hurricane Sandy’s impact, irrespective of how little global warming impacted the hurricane. There are many more, smart and cheap solutions here to real world problems.
  • Finally, we need innovation in long-term green energy, which the president suggests to fund with $7.9 billion for fiscal 2014. As long as green energy is much more expensive than fossil fuels, it will always remain a niche, subsidized by rich countries to feel good. But if innovation makes future green energy sources cheaper than fossil fuels everyone will switch. Just like the 30-year Energy Department research into fracking made cleaner gas cheaper than coal and produced a historic US CO2 reduction, twice that of the European Union/Kyoto reduction.

Lomborg tycker att Obama ska sluta att tro att internationella förhandlingar kommer att leda till några meningsfulla överenskommelser:

We’ve tried this for more than 20 years and failed and we will fail again in 2015 in Paris. More than 180 countries won’t meaningfully reduce CO2 emissions from the fossil fuels that power their economic growth.

The president should instead ask the rest of the world to follow the U.S. lead on green innovation. Economic models show that this is by far the best, long-term climate policy. If we all invested far more to innovate down the cost of future green energy, we could outcompete fossil fuels faster and truly solve global warming.


%d bloggare gillar detta: