Domstol öppnar för homeopati?

2011-09-25

Högsta förvaltningsdomstolen öppnar för att läkare ska kunna rekommendera homeopatiska naturläkemedel till patienterna. Läkarförbundet vill att läkarna tydligt ska klargöra att läkemedlen inte är bevisat effektiva. Det meddelar Svt.

Homeopatikerna och andra alternativare jublar. Men de jublar för tidigt.

I Sveriges Radio säger Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet:

– De risker som eventuellt uppstått har varit hypotetiska i och med att det inte visats att några patienter har gått miste om eller riskerat att inte få en vanlig medicinsk behandling. Den homeopatiska behandlingen bedöms då inte vara förenad med några risker i sig, säger Elisabeth Rynning.

Allmänläkaren Anders Petterssons patienter fick inte bara vanlig behandling för sina besvär; ofta rekommenderade han också så kallade homeopatiska medel.

– Tidigare har patienten varit tvungen att ta initiativet. Om det kravet fortfarande gäller är svårt att säga eftersom det kravet varit uppfyllt i de här fallen. Högsta förvaltningsdomstolen går inte närmare in på det.

SR: Så man kan inte säga nu får läkare rekommendera homeopatiska medel till alla patienter?

– Nej det kan man inte säga, avslutar Elisabeth Rynning.

Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen, att anser att myndigheten också fick rätt i domen:

– En viktig del i domen som jag ser det är att domstolen inte tycker att homeopati är en del i en vård som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, utan den viktiga aspekten är att man upprätthåller en hög patinetsäkerhet, säger han.

I England, där viss typ av homeopatika är tillåten, rapporterar Dagens Medicin att homeopatin är på tillbakagång. Det skriver även Daily Telegraph om.

Hur fungerar homeopati? Dessa filmer ger besked:

 

Bra tal av Fredrik Reinfeldt i FN

2011-09-23

Tyngpunkten i Reinfeldts tal i FN låg på kvinnors rättigheter. Det var en bra prioritering.

Han hade också ett kort avsnitt om frihet på Internet:

Sweden – together with 40 other nations around the world – strongly supports his conclusion. We want to build an alliance for the freedom of the Internet. And we have launched a special Initiative for Democratisation and Freedom of Expression. So that we can urgently support human rights activists and agents of democratic change. The Internet is the new frontline in the fight for freedom across the world.

Kanske kommer det ett förslag att riva upp FRA-lagen?

Avsnittet om Israel-Palestina var svagt. Intetsägande.  Sverige bör göra som bl.a. Norge – erkänna Palestina eller ange under vilka förutsättningar Sverige kommer att erkänna Palestina.

Se talet på FNs webb och läs det på regeringens.


Universum är upp och ned

2011-09-22

Vi vet när universum skapades. Det hände för 13,73 ± 0,12 miljarder år sedan.

Och vi vet hur universum utvecklades, i vart fall efter en bråkdel av en sekund. Sedan den stora smällen flyger alltet åt alla håll.

Beräkningarna av universums ålder bygger på analys av strålningen från rymden och övertygelsen om att ljuset hastighet är konstant och snabbare än allt annat.

Men stämmer det? Enligt forskare vid CERN rör sig neutrinos snabbare än ljuset, dvs att materia röra sig snabbare än ljuset. Vad betyder det för förståelsen av universums utveckling?

All materian har tyngdkraft som påverkar annan materia. Denna kraft influerar på universums utveckling. Men universums materia räcker inte till för att förklara den tyngdkraft som inverkar på universum materia. En förklaring är att det finns mörk materia – en sorts osynlig materia som dock har gravitation.

Men stämmer det? Forskare säger att det finns fakta som talar emot tanken. Kanske är det så att Newtons lära om gravitationen förädlad i senare forskning inte stämmer?

Fysiken är spännande för att det är oftast möjligt att beräkna krafter, mängden materia och energi och se om det hänger ihop. Det gör att forskarna har ett gemensamt språk när det utvecklar den gemensamma kunskapen.

Det är spännande med forskning.

PS Här är en snabblektion i mörk materia – en minut!


Klimatet kommer kosta mycket mer än vi trott

2011-09-15

”Osäkerheter kring framtidens klimat beror på osäkerheter vad det gäller framtida utsläpp, brister i klimatmodellerna samt osäkerheter kring framtida naturliga variationer i klimat-systemet. Det råder dock inget tvivel om att klimatet håller på att förändras och att detta till stor del beror på utsläpp av växthusgaser. ”

Det skriver SMHI på sin web. Och så är det säkert. Att en ”stor del beror på utsläppen” är väl dock fortfarande oklart.

gårdagens rapport från SMHI till regeringen om det aktuella forskningsläget är tonläget ett annat. De säger t.ex.

— Effekterna av den globala uppvärmningen väntas bli allvarligare jämfört med IPCC:s bedömningar för fyra år sedan. Bland annat kan havsnivån höjas med uppåt två meter vid slutet av seklet.

Miljöministern Anders Carlgren kommenterar:

— För att klara av den gemensamma utmaningen att göra Sverige till ett grönt föregångsland där vi kombinerar välstånd och god miljö är det viktigt att vi utgår från den senaste och mest aktuella forskningen.

Mot detta finns det två invändningar:

1. Det är helt uppenbart att det inte kommer tas några globala bindande klimatbeslut. Ett ensidigt åtagande från svensk sida att helt eliminera växthusgaserna drabbar oss hårt ekonomiskt. Idén att våra klimatinvesteringar ska generera produkter som världen i en nära framtid kommer efterfråga är en schimär.

2. Det är likaså helt uppenbart att även mycket kraftfulla satsningar på att minska koldioxidutsläppen inte kommer att påverka klimatet förrän i en avlägsen framtid. Därför måste vi satsa betydande belopp på att ta om konsekvenserna – om de nu blir så stora som SMHI tror.

Carlgren pratar ofta om att Sverige lyckats minska utsläppen utan att det inverkat på vår ekonomi. Klimatinvesteringarna lönar sig säger han.

Men det är tydligen helt fel. Forskare i Uppsala under ledning av professor Kjell Aleklett skriver på DN Debatt

— De totala utsläppen av växthusgaser ökat med cirka 20 procent under åren 1993 till 2005 – till skillnad från minskningen med 10 procent i den officiella statistiken. Någon frikoppling mellan klimatpåverkan och ekonomisk tillväxt har alltså inte skett i Sverige.

Minskningen beror på att vi svenskar köper varor som inverkar negativt på klimatet från andra länder. Utsläppen i Sverige har ökat om vi tar hänsyn till vad vi svenskar konsumerar och inte bara vad vi producerar.

Det betyder att kostnaden för att radikalt minska vår klimatpåverkan är vida mycket större än tidigare beräkningar. Och inte bara kostnaderna ökar utan det blir betydligt fler vindsnurror som skadar vår natur. Om det nu är så att havsnivån stiger så är det bättre att bygga om hamnar och liknande.

SMHI talar om en havsnivå höjning på 2 meter kan komma. När då? Under de senaste 100 åren har nivån höjts med 20 cm, dvs 2 mm/år. Det har inte skett någon förändring av den takten på senare år.

Så SMHIs höjning av havsnivån kommer väl upp till två meter om ca 1000 år.  Om inget annat hänt till dess.


Genombrott för humanismen

2011-09-02

På Harvard University finns det en humanistisk pastor och rabbi. Han heter Greg M. Epstein och skrev nyligen i Washington Post att det nu vänder för humanismen. Från att ha varit en livsåskådning för ett fåtal med starkt intresse för filosofi och religioner så växer antalet starkt.

Det blir inte bara allt fler humanister utan verksamheten blir också mer och mer mångfacetterad. Det konstaterar han efter att ha deltagit i den globala humaniströrelsens möte i Oslo:

The World Humanist Congress in Oslo, Norway. Hundreds of Humanist, atheist and secular activists gathered in a city that had recently been shaken by a madman murderer out to get all those who value, as Humanists do, liberal democracy, open society, and religious pluralism. As it turned out, being there with the people of Oslo at that difficult time was good for us-we heard how hundreds of thousands of Norwegians marched with roses in hand, to passionately stand up for a continued emphasis on peace and inclusion in their society. And I’d like to think we were a breath of fresh air for the city, too. With our flags and banners flying all around a prominent city square, we learned about the 10,000 Humanist youth confirmation ceremonies performed every year in Norway; the 32 percent of Dutch army chaplains who are Humanists; the 120-member Humanist caucus in British Parliament and the 300,000 Britons who attend Humanist weddings each year; the life-saving social service work Humanists are doing in Uganda, Malawi, India, Pakistan, Haiti, and more.

Greg Epstein låter överväldig av den positiva utvecklingen och ordnar en utställningar i framgångarna på Harvard. Och det finns anledning. Även den svenska humanistiska rörelsen har växt kraftig de senaste åren under Christer Sturmarks kompetenta ledning.


%d bloggare gillar detta: