Det är klart att man måste slå sin fru ibland

2007-10-23

Sheik Jum’a Tawfiq Jum’a, Iman i Bahrain

– En man har inte en karateklubb med sin fru. Dessutom får inte slag leda till brutna ben, blödningar eller sår och får inte ge några märken. Däremot är det rätt att ge lättare slag som gör att frun känner mannens ilska eller sorg. En del säger att det är ociviliserat att slå sin fru. Till dem säger jag att det står i Koranen – och man ska akta sig för att trotsa det som står i Koranen.

– Stryk är oundvikligt. Stryk är inte begränsat till fruar. Profeten Mohammed berättade för oss att en son… Han sa: ”Lär din son hur man ber tills sju års ålder och slå dem sedan upp till tio om de inte ber.”

– Vad är syftet med att slå? Om det inte hade funnits någon anledning skulle inte profeten Mohammed ha nämnt det för han talar inte utifrån sitt eget förstånd utan allt han säger är en uppenbarelse. Det står så i en Hadith, som en del anser är opålitlig – även om det är äkta – men vad sägs om det även står i självaste Koranen? Koranen är en bok som sänts ned från Allah och falskhet finns inte ens i närheten av denna bok. I denna bok förklarade Allah livets regler för oss alla och i den sa han ”och slå dem”.

Sheik Jum’a Tawfiq Jum’a, Iman i Bahrain


Taggar: Religionsmissbruk, Barnens rätt, Kvinnomisshandel, Islam, Religion
Andra bloggar om: , , , ,
Intressant


Jehovas Vittnen bryter upp familjer när någon utesluts

2007-10-23

En medlem i Jehovas Vittnen har skrivit ett vänligt brev med anledning av texten Jehovas Vittnen missbrukar religionen. Tyvärr vill han inte att brevet ska publiceras. Det är synd för det är ett välformulerat brev som många säkert skulle anse ge en positiv bild av samfundet. Jag ska därför försöka att så gott det går redovisa det centrala innehållet i hans brev på ett sätt som han förhoppningsvis skulle kunnat godkänt det.

I korthet skriver Vittnet att hot om uteslutning inte är något som medlemmarna tänker på än mindre känner sig hotade av. De som känner tveksamhet till samfundets tro ges råd av församlingen, men accepterar inte medlemmen denna tro eller samfundets livsstil får inte vara med. Den som utför avskyvärda icke-kristna handlingar utesluts. De uteslutna har också möjlighet att återinträda. Den som lämnar eller utesluts vända ryggen till sina vänner. Vittnets beskrivning stämmer väl med vad som skrivs i Wikipedia om uteslutning.

Vittnet avslutar med att han gärna besvarar frågor från mig men bara en i taget och den möjligheten tänker jag ta tillvara.

Det mest intressanta i Vittnets kommentar är det han inte nämner nämligen vad det innebär att vara utesluten. I Wikipedia står det:
Jehovas Vittnen tar, med hänvisning till Bibeln, avstånd från personer som varit med (genomgått dop) men senare lämnat organisationen. Uteslutna och avhoppade familjemedlemmar som lever i samma hushåll får de dock ha kontakt med, men inte samtala med om andliga eller moraliska frågor. Vanligast att man avstår från all kontakt med sådana personer även inom nära familjen.

Den enda frågan till Vittnet blir därför
– Innebär inte avståndstagandet till tidigare medlemmar att det blir extremt svårt för medlemmar, speciellt yngre barn, som inte längre tror på samfundets lära att lämna samfundet och att de därmed förvägras rätten till den lagstadgade religionsfriheten?


Taggar: Religionsmissbruk, Barnens rätt, Jehovas Vittnen, Religion
Andra bloggar om: , , , ,
intressant


%d bloggare gillar detta: