Domstol öppnar för homeopati?

2011-09-25

Högsta förvaltningsdomstolen öppnar för att läkare ska kunna rekommendera homeopatiska naturläkemedel till patienterna. Läkarförbundet vill att läkarna tydligt ska klargöra att läkemedlen inte är bevisat effektiva. Det meddelar Svt.

Homeopatikerna och andra alternativare jublar. Men de jublar för tidigt.

I Sveriges Radio säger Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet:

– De risker som eventuellt uppstått har varit hypotetiska i och med att det inte visats att några patienter har gått miste om eller riskerat att inte få en vanlig medicinsk behandling. Den homeopatiska behandlingen bedöms då inte vara förenad med några risker i sig, säger Elisabeth Rynning.

Allmänläkaren Anders Petterssons patienter fick inte bara vanlig behandling för sina besvär; ofta rekommenderade han också så kallade homeopatiska medel.

– Tidigare har patienten varit tvungen att ta initiativet. Om det kravet fortfarande gäller är svårt att säga eftersom det kravet varit uppfyllt i de här fallen. Högsta förvaltningsdomstolen går inte närmare in på det.

SR: Så man kan inte säga nu får läkare rekommendera homeopatiska medel till alla patienter?

– Nej det kan man inte säga, avslutar Elisabeth Rynning.

Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen, att anser att myndigheten också fick rätt i domen:

– En viktig del i domen som jag ser det är att domstolen inte tycker att homeopati är en del i en vård som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, utan den viktiga aspekten är att man upprätthåller en hög patinetsäkerhet, säger han.

I England, där viss typ av homeopatika är tillåten, rapporterar Dagens Medicin att homeopatin är på tillbakagång. Det skriver även Daily Telegraph om.

Hur fungerar homeopati? Dessa filmer ger besked:

 

Insiktsfullt om homeopati

2010-10-30

Peter Dahlgren har skrivit en mycket bra webb med namnet Hur homeopati fungerar. Den rekommenderas varmt.


Den anmälda homeopaten svarar

2010-09-12
För en tid sedan anmälde jag Irén Svensson-Nylén till Läkemedelsverket för brott mot regler om försäljning av homeopatia. Nu skriver hon på sin blogg att hon är ”kränkt, sårad och otroligt förbannad!”. Det är ju bra. Förhoppningsvis leder det sedan till att hon omprövar sin verksamhet.

Några korta citat från hennes blogg med svar

”tror han att jag inte tror på HOMEOPATI, tror han att jag bara är en bluff?”

Det är ointressant vad Irén Svensson-Nylén tror. Det avgörande är att det finns anledning att tro att det hon sysslar med är olagligt. Det ska nu prövas av myndigheterna.

Själv är jag helt övertygad om att homeopati är en bluffverksamhet. Det är så väl belagt i vetenskapliga undersökningar av god kvalitet att homeopati inte har någon som helst inverkan förutom ibland en placeboeffekt.

Det som gör verksamhetens så avskyvärd är att homeopaterna lurar människor att avstå ifrån att ta verkningsfull medicin. I allvarliga fall kan det leda till för tidig och smärtsam död.

”Det är verkligen klapp jakt på homeopater nu”

Om det vore så väl. Det är alltför många som ryker på axlarna åt tokerierna. I stället bör fler ta reda på vad homeopaterna håller på med och påverka politiker och myndigheter att få stopp på verksamheten.

”Han säger att det är förbjudet med Öronljus i USA, men säkra källor sa idag att det är inte sant.”

Vilka säkra källor? Det är väl någon annan homeopat som trorÖronljus är förbjudna i USA och Kanada. Jag har redovisat mina källor så det är bara att läsa innantill.

Läsa mera:


Förbjud de farliga öronljusen

2010-07-04

Det är många bluffmarkare som tjänar stora pengar på ett sälja ljus att sätta i öronen. En del säger att det är bra för att bli av med vax. Andra säger att det ändrar energin.

Det kan förefalla komiskt att sälja ljus för att sätta i öronen, men så lustigt är det inte. I Kanada och USA är numera öronljusen totalförbjudna. Den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA har helt nyligen publicerat en film som varnar allmänheten. Svenska Wikipedia har en aktuell artikel om ögonljus.

Vad är det för bluffmakaren som lurar pengar av godtrogna människor genom att sälja en produkt som är så farlig att den helt förbjudits i Kanada och i USA? Är är några exempel:

Alternativ Praktik Helheten som också är anmäld till Livsmedelsverket för otillåten försäljning av homeopatiska preparat. Men hon är inte ensam:

BodyStore. Påstås funka mot ” huvudvärk och bihåleinflammation, klåda och irritationer, tinnitus/öronsusningar, lock för öronen, vaxproppar och hörselnedsättning.” Det som i vart fall funkar är att betala 295 kr från några ljus.

Öronljus brer riktigt på: ”Lindring och avslappnande, rengöring av hörselgångarna, vaxproppar, kroniska öroninflammationer, hörselnedsättning, lock för öronen, tinnitus/öronsusningar, klåda, irritationer, eksem i öron och bihålor, tryckreglerar vid huvudvärk, migrän och bihåleinflammation.” Dessutom kör de med bluffen att det är en gammal medicin från Hopi-indianerna trots att de tar avstånd från lurendrejeriet.

Köp inga öronljus! Om du inte är övertygad om det efter att ha läst detta, så kolla åtminstone vad som hänt med dem som skadats efter att ha använt öronljus. Därefter är risken liten att du vill bli lurad igen.


Homeopat anmäld till Läkemedelsverket

2010-07-01

Behandling med homeopatiska preparat är en bluffverksamhet som växer i Sverige.

Enligt Leverantörsföreningen för homeopati (LFfH) finns idag omkring 3000 homeopatiska terapeuter i Sverige, med ca 50 000 användare.

Försäljningen av dessa bluffpreparat regleras av EU (2001/83/EG). Läkemedelsverket beskriver hur reglerna tillämpas i Sverige.

En sökning på Internet visar att många bryter mot denna regel.Ett exempel på det är Irén Svensson-Nylén. På sin webbsida påstår hon att hon kan behandla en otrolig mängd sjukdomar. Hon skriver ”Homeopati kan användas till att behandla nästan varje åkomma, allt som jag räknat upp här ovan har jag haft helt otroliga resultat på, läs längre ned vad mina besökare själva säger.”

Men därmed bryter hon mot lagen och Läkemedelsverket är skyldigt att gripa in. Här är anmälan:

Anmälan gällande otillåten försäljning av homeopatiska preparat

Företaget ”Alternativ Praktik Helheten” marknadsför homeopatiska preparat i strid mot gällande bestämmelser.  Av EUs direktiv 2001/83/EG om humanläkemedel, som även omfattar homeopatika, framgår att ”Ingen specifik terapeutisk indikation får förekomma i märkningen av medlet eller i någon åtföljande information.”

Enligt direktivet får det i marknadsföring som riktas till allmänheten inte förekomma något som ”antyder att en persons hälsa kan förbättras genom att han intar läkemedlet eller att den kan påverkas av att han inte intar det”, ”antyder att läkemedlet är säkert eller effektivt på grund av att det är en naturprodukt” eller ”kan leda till en felaktig egendiagnos genom att ett sjukdomsfall beskrivs eller återges ingående,”

I sin marknadsföring påstår företaget ”Alternativ Praktik Helheten” att det kan behandla
”Akne, Hudproblem, Eksem, Kronisk trötthetssyndrom och körtelfeber, Psykiska problem och depression, Allergier, hösnuva mm, Återkommande infektioner, Premenstruella besvär, Hormonella problem, mensstruation, fertilitet eller menopaus, Fobier, Herpes, Hepatit, Urinvägsbesvär, Migrän, Irriterad mage/tarm, Kolit, Artrit, ledbesvär, Hyperaktivitet, Stress, Dåligt immunförsvar, Beteendeproblem, Rädslor, Åksjuka, Candida, Torsk, Förstoppning, Diareé, Håravfall, Reumatism, Yrsel, mm.” med hjälp av homeopatiska preparat.

Därmed bryter hon mot reglerna i direktivet om försäljning av läkemedel inkl homeopatiska preparat.

Direktivet ålägger behöriga myndigheter i medlemsländerna att vidta åtgärder för att reglerna ska efterlevas. I det fall Läkemedelsverket skulle finna att det inte har möjlighet att förbjuda företaget ”Alternativ Praktik Helheten” att sälja homeopatiska preparat så bör Läkemedelsverket förbjuda de företag som levererar de aktuella preparaten till företaget ”Alternativ Praktik Helheten”, då leverantörerna bör anses ha ansvar för hur deras produkter marknadsförs i efterföljande led.

Med hänvisning till ovanstående begär jag ett ingripande av Läkemedelsverket mot företag ”Alternativ Praktik Helheten” alternativt mot detta företags leverantörer av homeopatiska preparat.

Vänligen
Hans Iwan Bratt


Göran Rosenberg förtalar vetenskapen

2009-07-24

Det är märkligt att DN låter Göran Rosenberg publicera en debattartikel som ledare i vilken han tar avstånd från vanligt vetenskapligt arbetssätt och argumentera för humbug som homeopati.

I korthet resonerar Rosenberg på följande sätt: När det inte går att säkert bevisa om en hypotes är sann får man förlita sig på ”beprövad erfarenhet”. Till den senare kategorien hänför han placebo (”Sockerpiller”) och antroposofiska metoder som homeopati. Vetenskapliga metoder används inom områden där de inte fungerar, menar GR.

Men vetenskap leder inte fram till hundraprocentiga sanningar. Utifrån en hypotes kan man finna mer eller mindre starka belägg för att hypotesen beskriver verkligheten. När flera oberoende experiment utförts och en överväldigande andel av dem visar att hypotesen stämmer så betraktas den som sann tills vidare. Ny kunskap kan dock leda till en vidareutveckla hypotes och sanningsprövning som omfattar en vidare verklighet.

Det är alltså inte, som Rosenberg menar, en tydlig gräns mellan det som är relativt lätt att undersöka vetenskapligt och där det är mer komplicerat.

Ett exempel Rosenberg tar upp där vetenskapliga metoder inte fungerar gäller värdet av psykoanalys resp kognitiv beteendeterapi (KBT). Men det är ju nonsens. KBT är ju en relativt ny behandlingsmetod och står ju sig skulle stå sig slätt mot psykoanalysen som är ”beprövad” under lång tid. I stället är givetvis så att när nya metoder kommer fram så måste deras effekter prövas inte bara om de når de förväntade resultaten utan också om de är bättre än de som använts tidigare. Därför måste psykoanalysen prövas vetenskapligt mot KBT.

Det är uppenbart att patienter som får placebo ibland blir friska. Det beror dock på typ av åkomma. Ett exempel där placebo är effektivt för vissa är som sömnmedel. Dess inverkan på benbrott är säkerligen lika med noll. En förklaring till att vissa mår bra av placebo är att det skulle mått bra även utan den behandlingen. De flesta sjukdomar går ju över av sig själv.

Vad Rosengren förespråkar är att i stället låta valet av medicinsk behandling avgöras genom allmänt tyckande. Om några tex. är övertygad om att vanligt vatten (”homeopati”) är effektivt mot en rad krämpor så ska det anses som en fullt accepterad ”beprövad” metod. Rosengren är anhängare av antroposofin och hör alltså till dem som har denna tilltro till vattnets läkande verkan.

Den enda rimliga hållningen är att med vetenskapliga metoder undersöka påstående och hypoteser för att se om de verkar vara sanna.

Givetvis ska man alltid använda vetenskapliga metoder för att utveckla ny kunskap. Inom alla de områden där kunskapen är bristfällig får man använda den som finns och sedan fylla ut med kloka människors erfarenhet när den stämmer överens med vad som är känt inom närliggande områden.

Då faller den märkliga homeopati-hypotesen om vattnets medicinska verkan.

Se även Göran Rosenberg överger DNs upplysningstradition

—————————————–
DN: Vad kan bevisas?


Om etablerat och nytt vetande

2008-08-16

En av de många kommentarerna till texten om Robert Hahn förtjänar att lyftas fram och kommenteras. Så här skriver Monica:

“Jag vill egentligen inte göra några antydningar om om andra människors psykiska hälsa, men i detta fall blev frestelsen för stor.” skrev du…frestad av…ja… vad??
Alla VET att jorden är rund och att solen är i centrum av vår galax men det mötte starkt motstånd…..innan det kunde bevisas…
Det amerikanska patentverket menade i slutet av 1800-talet att: Nu har vi uppfunnit allt som går att uppfinna…..Idag VET vi att det inte var sant!
Det vi inte VET kan skrämma …sådan är människan…vi vill VETA och på vägen dit får föregångarna tyvärr stå ut med att hånas nedvärderas och bli kallade psykfall…tyvärr är det så.
Att påstå som du gör Hans Iwan Bratt att de som tror på”tokerierna är sjuka”el “fantiserar” är lågt…. eftersom du generaliserar om något du egentligen inte har insikt om…el omvänt: Kan du vetenskapligt bevisa det du skriver??
Du är humanist….men du tror inte på människan och den förmåga vi egentligen alla har.
Monica

Visst är det så att det är enormt mycket som vi inte ”vet”. Att veta något betyder att vi vet att det är sant eller i vart fall mycket sannolikt, dvs att det finns bevis för det man vet. Det finns också mycken okunskap, dvs vi tror att något är sant fast det inte är det.

För att vi ska kunna lita på en person så vill vi att personen talar sanning, inte ljuger eller vilseleder. Gör personen viktiga påståenden så vill vi att personens ska ha goda skäl för det personen säger.

När det gäller samhällets gemensamma kunskapsutveckling så använder vi därför ”den vetenskapliga metoden”. Med dess hjälp går det till slut att skilja agnar från vetet. Det är inget konstigt med denna ”metoden”. Den som har en idé om hur något förhåller sig (t.ex. att man kan prata med döda) får presentera bevis på att det fungerar så att andra kan testa om bevisen håller.

Det finns åtskilliga som tror att universum skapades för mindre än 10.000 år sedan. Det är en absurd uppfattning som inte har något stöd inom någon vetenskap. Ändå behåller många denna uppfattning. Ett förklaring på detta är att det är ett slags fantiserande. Man vill att det ska vara så för det är så man läser bibeln. Men i det verkliga livet lever man ett liv byggt på vetenskap, flyger, bilar, använder telefon, etc.

Det måste vara komplicerat leva i dessa motstridiga världar. Hur ska man då veta när man råkar ut för något nytt är något man fantiserat ihop eller om det är något som hänt i den riktiga världen. Det är enklare att leva om man väljer att tro på det som förefaller sant än om man också ska välja att tro på några av alla de ostyrkta påståenden som görs.

Om ordet ”tokerier”. Det finns goda belägg för att sjuka människor erbjuds behandlingar som helt uppenbart inte fungerar. Ett exempel på det är homeopati. Eftersom påståenden om hur de fungerar är så befängda så bör ord som ”tokeri” mycket väl kan användas om det är så att utövaren tror på ”behandlingen”. Om han inte tror på det så är det inte tokeri utan lurendrejeri.

Som humanist är min tilltro till människan mycket stor. Det som kännetecknar människan är vårt förnuft som vi kan använda för att skaffa oss kunskap om verkligheten. Det är tråkigt att inte alla använder sitt förnuft på detta sätt.


%d bloggare gillar detta: