Vetenskapliga bevis för Älvor

2010-03-17

Finns älvor? Kanske det. Bäst att ta reda på det.

Den vetenskapliga metoden ger inte sanningen, men med logikens kraft kan den visa hypotesens sannolikhet.

Filmen är hämtad från The Project Reason.


Ska barn kunna drogtestas?

2010-03-17

Håll Beatrice Ask och hennes snutar borta från våra ungar!” Det tycker Alexander Bard. Han har startat en Facebookgrupp med detta namn. Men denna gång har han fel.

Någon i gruppen har startat diskussionen ”Tant Beatrice vill titta på när dina barn kissar”. Namnet ger en god bild av inläggens nivå.

Christian Subira skriver ”Staten äger ditt barns kropp – och du som förälder har inget att säga till om..” Alexander Bard skriver ”Barnets intressen bör komma först, sedan Föräldrarnas och sist av allt Statens och Samhällets intressen”.

Svar till Till Christian och Alexander

Föräldrar ska inte äga sina barns kroppar. Det är samhällets uppgift att skydda barn även om det är föräldrarna som skadar.

Ett exempel är att barn ska få ta kontakt med socialvården och veta att socialvården inte kontaktar föräldrarna. Det är en nödvändig rättighet för barn som misshandlas eller har andra problem med sina föräldrar.

Alexander har en konstig prioritetsordning: ”Barnets intressen komma först, sedan Föräldrarnas och sist av allt Statens och Samhällets intressen.” Det är ju bara barnets intresse det handlar om. Staten måste ingripa om föräldrarna allvarligt brister i sitt vårdnadsanvar.

Inläggen är groteskt överdrivna. Här är Beatrice Asks förslag:

”Kroppsbesiktning i form av drogtest ska kunna företas mot en person som är skäligen misstänkt för att före femton års ålder olovligen ha brukat narkotika, om det kan antas vara nödvändigt för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser. Sådan kroppsbesiktning ska beslutas av åklagare.”


Sverige erkänner folkmordet 1915?!?

2010-03-11

Rubrik i DN: Sverige erkänner folkmordet 1915. Anledningen är att ”Riksdagen erkände folkmord på armenier” (En annan DN-rubrik), dvs att ett stort antal människor i området dödades och dog i området under andra världskriget. Kravet på erkännandet kom från riksdagens rödgröna.

Men frågan blir givetvis varför ska Sverige ”erkänna” ett folkmord 1915 på armenier och andra. Sverige var ju inte inblandat. Det handlar inte om något skadestånd utan en renodlat moralisk fråga. Är det någon som ska erkänna så r det väl Turkiet. Å andra sidan var ju inte heller dagens turkar inblandade. Det kan väl inte vara så att deras farföräldraras synder går i arv?

Ska Sverige erkänna något så är det väl att våra krigarkungar beordade mord på tyskar, polacker, danskar, ryssar, m fl.

Det är de värderingar som drivit fram dagens beslut i riksdagen som ligger bakom många av världens konflikter.


Stoppa bedrägerierna med bluffakturor

2010-03-11

Idag har jag sänt jag detta brev till justitieminister Beatrice Ask:

Om bluffakturor

Det är oacceptabelt att de mycket omfattande bedrägerierna med bluffakturor får fortsätta. Uppenbarligen prioriterar polisen dessa förhållandevis lättutredda brott mycket lågt.

Förra året polisanmäldes 13660 fall av bluffakturor, 3673 fler än 2008.  Det är den form av bedrägeri som ökar mest, Givetvis är det faktiska antalet är avsevärt högre då det är allmänt känt att polisen inte bryr sig om denna brottslighet. Följden är att fakturabluffandet är extremt lönsam och riskfri.

Svenska kontorsgrossisten AB (556644-6927)  i  Lund är ett bra exempel på blufföretag. De har under ett år sänt ut förmodligen många 10.000-tals fakturor med texten ”Kontorsmaterial, artikelnr 55701, miljörentkoncentrat” till det facila priset om 2879 kr. Finstilt, mycket finstilt, står det på baksidan ”Detta är inte en faktura utan ett erbjudande”.

Företaget uppger sig omsätta på denna enda produkt 3,5 miljoner kronor. Det skulle innebär att de lyckats bluffa över 1.200 personer. Men förmodligen är det omsättning betydligt högre än de uppger. Enda ordinarie ledamot i företagets styrelse är Tony Mlinaric.

I riksdagen skriver du i svar på en fråga av Krister Örnfjäder (s) om bluffakturor (2008/09:1147). Det stämmer inte enligt min erfarenhet och det uppenbarligen inte i fallet Kontorsgrossisten. Tony Mlinaric har lett företaget sedan 2006.

Det är utomordentligt skadligt när det blir en allmän uppfattning att risken att sända ut bluffakturor är lika riskfritt som att gå mot röd gubbe.  Om regeringen inte nu vidtar åtgärder kommer antalet bluffakturor att formligen explodera. Ännu fler luras. Många upprörs över bluffmakarna och regeringens brist på handlingskraft.

Vänligen
Hans Iwan Bratt

Info om Kontorsgrossisten.


Ökar utsläppen av metan?

2010-03-08

De senaste dagarna rapporterar media i allvarligt tonläge om ökade utsläpp av metan. SVT skriver:

Permafrosten i havsbottnarna i Sibiriska havet i Arktis tinar nu långsamt upp. I en studie som är gjord av svenska och ryska forskare kan man för första gången slå fast att den kraftfulla växthusgasen metan läcker ut från ett område fyra gånger större än Sveriges yta, från bottnen i det grunda Östsibiriska grundhavet.

Men faktum är att ökningstakten av mängden metan i atmosfären har minskat sedan 1984 då mätningarna började. Under 2000-01 och 2004-06 minskade mängden i atmosfären rapporterar NOAA. Den långsiktiga fallande trenden är mycket tydlig.

Nu sägs det att metanet i atmosfären ökat något igen mellan 2007 och 2010. Det är precis i enlighet med den trend som gäller sedan decennier. När det påpekas att att luftens temperaturen inte ökat senaste 10 åren, säger de som litar på IPCC att det är för kort tid att bara se på de senaste 10 åren. Man ske följa trenden under minst 30 år när det gäller klimatet. Men det måste väl också gälla metanet? Trenden under 26 år är tydlig.


Vad ska läkare och lärare få göra på fritiden?

2010-03-08

Diskussionen om Robert Hahn på denna blogg är intressant. Han omnämndes först i förbigående i ett inlägg 2007:  ”Vilka ligger bakom rapporten om naprapati?

Det fick Hahn att kontakta Folkpartiet(!!!) i ett försök att stoppa mina skriverier! Det motiverade mig att ta del av mer av det Hahn skrivit. Slutsatsen i mitt svar var denna:

Är det rimligt att en sådan som Robert Hahn får behålla sin tjänst som vetenskaplig ledare för anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Nej givetvis inte. Professorstiteln bör han väl få ha kvar, men ge honom uppgifter där han inte gör skada.

Bakgrunden var att Hahn skrivit ”andliga” böcker med stark koppling till hans läkargärning. Ett  citat:

Aids är till för att vi skall besinna vår karma och inte leva ett utsvävande liv. Den har kommit för att vi skall hysa respekt för och värna om tvåsamheten, på samma sätt som vi skall värna om varandra? Vårt gamla sätt att leva håller inte. Därför utsätts vi för denna prövning för att göra människosläktet rikare och mer insiktsfullt. Det är till för att upplysa våra själar, rena våra tankar och befria oss från gamla tankemönster. Det är till för att öka kärleken.

Nu verkar det som om att Hahn inte längre är professor eller har kvar sin lärartjänst utan är  ”FoUU-chef, Södertälje”.

I dagarna har det kommit en ny kommentar som aktualiserar en del intressanta problem. Miranda skriver att jag förtalat och ärekränkt Robert Hahn. Möjligen är det referensen om schizofrena drag som irriterar. Den direkta orsaken till den är Hahns egen högst ovetenskapliga förklaring av den psykiska sjukdomen schizofreni.

Så här refererar av professorn i filosofi vid KTH Sven-Olof Hansson Hahns uppfattning:

Även schizofreni framställs i tämligen negativ dager. Denna sjukdom beror på negativ frekvens från en annan dimension. Den kan inte botas av läkarna så länge andevärlden inte accepteras som ett faktum. Mediciner mot schizofreni dämpar symptomen men hindrar i viss mån gåtans lösning. Som behandling mot schizofreni rekommenderas att man med hjälp av hypnos ska framkalla och bearbeta minnen från tidigare liv.

Jag har inte påstått att Hahn är schizofren. Det får professionen avgöra. Däremot har jag påpekat att det finns likheter mellan Hahns drag och typiska symptom på denna sjukdom, t.ex. vanföreställningar och hallucinationer. För dessa funderingar ger Hahn gott underlag, t.ex. att Abraham Lincoln och Kopernicus kom från andra solsystem och idén att han själv dog som munk i Bukarest för 49 år sedan.

Miranda tycker att Hahn ska få skriva vad han vill på sin fritid och att hans vidskeplighet inte inverkar hans arbete.

Hahn får givetvis skriva vad han vill, men ibland är det så att vad en person gör på fritiden – även om det är helt lagligt – inverkar negativt på yrkesutövningen. Det är inte rimligt att en person som så uttryckligt redovisar förakt för vetenskaplighet genom sina böcker sedan ska redovisa vetenskapliga rön för blivande läkare. Studenterna känner givetvis till böckerna och därmed framstår hans pedagogiska gärning som förljugen. Hans undervisning blir meningslös.

Läkaresällskapet har nyligen sett över sina etiska regler och det är tre som har koppling till Robert Hahn.

4. Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, ständigt söka vidga de egna kunskaperna samt efter bästa förmåga och med omdöme bidra såväl till den vetenskapliga utvecklingen som allmänhetens kännedom om denna. Efter förmåga ska läkaren alltid ställa sin kunskap till förfogande.

Hahn är läkare inte bara på arbetstid. Så länge han arbetar inom medicinen ska ha följa de etiska reglerna. Men han  bryter mot samtliga krav i denna regel.

16. Läkaren ska söka vård om han/hon lider av sjukdom som kan påverka läkarens yrkesutövning.

Om Hahn har svårigheter med sin verklighetsuppfattning är det risk för att det inverkar på hans yrkesutövning och bör i sådant fall söka vård.

19. Läkaren ska avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning

Det är uppenbart olämpligt att Hahn skriver som han gör om medicinska frågor i sina böcker. Han må skriva, men då ska inte inte längre yrkesmässigt syssla med medicin.

Nu verkar det dock som om Robert Hahn har lämnat medicinen till förmån för det klimatet. Han har nämligen kontakt med Den Helige Ande. Han citerar anden:

— En klimatförändring är på väg och den är en realitet. Men skräm inte människorna! Domedagsprofetior mår ingen bra av, och ni är ju till för att sprida ljuset. Det här händer inte under 1998 utan längre fram. Översvämningar kommer att ske, liksom jordbävningar. Mycket av detta sker på grund av den här klimatförändringen. Sverige förskonas tämligen väl men klimatet ändras så småningom även här. Ni får se in i detta för att lära er att värna om varandra och leva i nuet! Hotbilden är reell och måste tas på allvar. Ni skall veta, att vi lever i en skör tid och att det är viktigare än någonsin att sprida andlighet.

Men det finns ingen anledning till oro. Klimatet fixas med tankekraft:

Men vi har ett val — att minska förödelsen med våra tankars kraft. Vi kan skicka ut positiva krafter där vi hyllar och prisar jorden. Vi bör tänka på jorden som ett kärleksfullt klot där vår andliga kraft får spira som den växande blomman eller som barnet i moderns sköte. Vi har alla resurser att vända jordens öde till något gott. Förintelsetankar och död får inte försätta oss i ett andligt vacuum. Det kan leda till ytterligare försämring för jorden….

Det är en angelägen uppgift att medverka till att de personer som har förtroendefulla uppgifter med stor inverkan på andra människor får andra arbetsuppgifter när grunden för förtroendet fallit bort.


Danska journalister vill kritisera Mohammed

2010-03-07

Helt överraskande bad danska Politiken för en tid sedan om ursäkt för att tidningen publicerat karikatyrer på Mohammed. Den som krävde det var en saudisk advokat som påstår sig representerar 94,923 släktingar till Mohammed. En makalös omdömeslöshet av Politikens ledning som stimulerar extremister i Saudiarbien att gå vidare med hoten mot andra tidningar.

Glädjande nog protesterar nu journalister och andra anställda på Politken mot ursäkten. De avslutar med ”Medier i et frit, demokratisk samfund skal til stadighed turde udfordre holdninger på tværs af alle politiske og religiøse skel.

Nu visar det sig att advokaten bluffade. Han påstod att han hade i uppdrag att representera Mohammed släktningar. Men så var det inte avslöjar Berlingske Tidende. Men härskarklassen i Saudiarabien vet väl inte vad det innebär att representera andra.

Saudiarbanien är ett av världens värsta förtryckarländer. Alla religioner än sunniislam är förbjudna, även shiamuslimer diskrimineras. Den religiösa polisen, Mutaween, ser till att medborgarna följer islams lagar. Kristna och andra religiösa böcker är förbjudna. Att konvertera från islam är ett brott som kan straffas med döden.

Kvinnornas rörelsefrihet är kraftigt inskränkt då de endast får resa i sällskap med en manlig släkting och det är förbjudet för kvinnor att köra bil. Detta system har liknats vid det system som den färgade befolkningen i Sydafrika upplevde under apartheid-perioden. Kvinnors klädsel är reglerad i lag. Icke-muslimska kvinnor ska bära ”anständiga kläder”, vilket i princip innebär hijab. Muslimska kvinnor ska bära abayahijab och niqab.

All makt ligger hos familjen al-Saud beskriver Freedom House. Den förbjuder bildandet av politiska partier, och organiserad politisk opposition existerar endast utanför landet, med många aktivister baserad i London. Regeringen har konsekvent slagit ned den saudiska medborgare som på för ökad politisk frihet.

Korruption är ett betydande problem, med utländska företag som rapporterar att de ofta betalar mutor till mellanhänder och statliga tjänstemän att säkra affärer.

Familjen kontrollerar inhemsk media och dominerar media inkl satellit-TV-i regionen. Journalister förbjuds att publicerar artiklar som anses kränkande för landets mäktiga religiösa etablissemanget eller myndigheternas beslut.

400.000 webbplatser som anses vara omoraliskt eller politiskt känsliga har blockerats. I september 2008 meddelade chefen för högsta domstolsväsendets rådet rätten att döda ägarna av satellit-tv med omoraliskt innehåll.

Svenska utrikesdepartementet skriver att enligt sharialagstiftningen är homosexualitet förbjuden och kan leda till stränga straff, vanligen spöstraff. Konvertering från islam är likaledes förbjudet ochkan leda till dödsstraff. Under 2007 avrättades fler personer än någonsin förr. Saudiarabien har inte godkänt Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Det är en representant för denna familj som Politikens ledning bett om ursäkt till. Skandal!

Den avskyvärda regimen i Saudiarabien är det starkaste skälet för att så snabbt det går avveckla Sveriges och hela EUs behov av olja.


Kroppsnära avdragsbara tjänster

2010-03-06
Inom alliansen råder det konkurrens om vem som är mest påhittig när det gäller nya hushållsnära tjänster med skatteavdrag. Kanske har snart fantasin satt sin gräns. Då gäller att hitta på något mer fundamentalt nytt.
Varför inte kroppsnära avdragsbara tjänster? Ju mer kroppsnära och avdragsbart desto mer bidrag? Handslaget bör inte ge något, inte heller en kram. För ett bidrag ska det vara vara de som deltar dragit av i var fall något.

Sverige INTE inblandat i Climategate

2010-03-05

Som framgår i en kommentar så meddelar SMHI att de inte försvårat sammanställning av klimatdata som sker hos Climate Research Unit som dess chef Phil Jones påstått. Enligt SMHI är det ett missförstånd. Så här skriver SMHI:

Hej,
Angående det öppna brevet på bloggen så tackar vi för besväret att sända mailet igen.

Phil Jones uttalande i det brittiska parlamentet bygger på ett missförstånd. I sin förfrågan angavs att den datamängd som det var fråga om med största sannolikhet inte överensstämmer med de grunddata som man fått från SMHI. Detta är fullständigt normalt eftersom data homogeniseras för att kunna föras in i en större datamängd på ett sätt så att den blir jämförbar med andra data. Detta förde dock med sig att SMHI inte kunde sätta en SMHI-stämpel på datamängden eftersom vi inte vet hur homogeniseringen är gjord.

Då vi nu insett att Phil Jones uttalande kommit att tolkas som om SMHI försvårar publicering av klimatdata har vi skickat ett tillrättaläggande till professor Jones. Här förtydligar vi att vi inte motsätter oss publicering av datamängden bara det framgår att datamängden inte är SMHI-data men väl baserar sig på SMHIs observationer. Vi vill också att det i anslutning till denna datamängd publiceras en länk till SMHI där den aktuella grundinformationen och alla andra klimatdata som SMHI har finns att hämta utan kostnad för forskningsändamål.

Vänligen
Michael af Sandeberg

Det är bara att tacka SMHI för svaret. Det är bara att hoppas på att ”den aktuella grundinformationen och alla andra klimatdata som SMHI har” är eller görs tillgängliga för att som önskar få det av dem, inte bara för ”forskningsändamål”. Det finns en del sammanställningar av klimatdata på SMHIs webbplats, men inga grunddata. Men det finns all anledning att söka vidare på deras webb och följa en del intressanta länkar, t.ex. Scenariodata och EC-Earth.


Bill Gates: Satsa på ny typ av kärnkraft

2010-03-04

Bill Gates är övertygad om att den globala uppvärmningen kan få katastrofala följer. De fossila bränslena måste ersättas av något annat och det mycket snart. Han menar att de förnyelsebara källorna (vindkraft, solceller, mm) inte alls räcker till. Lösningen är Terrapower. Det är en ny typ av kärnreaktor som snart är färdigutvecklad. Som bränsle använder den avfallsuranet från dagens kärnkraft. Avfallsvolymen från terrapower blir starkt reducerad. Mer info finns också på Intellectual Ventures Lab.


Sverige inblandat i Climategate

2010-03-02

Förhöret med professor Phil Jones, chef för CRU, visar att Sverige är ett av få länder som vägrar låta CRU publicera klimatdata. CRU, dvs Climate Research Unit vid universitet East Anglea, anser sig inte kunna lämna ut mätdata från väderstationer från olika länder. Det beror på att några få länder, Sverige och sex andra, vill hålla uppgifterna hemliga. Eftersom CRUs statistik består av uppgifter från alla länder så kan de inte lämnat ut några uppgifter.

Vem är ansvarig för detta i Sverige?  Det måste rimligen vara SMHI. Inom myndigheten är närmast forskningschefen Joakim Langner som har ansvaret.

SMHIs beteende är skandalöst. Det är enormt viktigt att den hårt kritiserade forskargruppen CRU får möjlighet att redovisa vad de gör. Därefter blir det kritikernas sak att påvisa eventuella felaktigheter.

Resultatet av SMHIs vägran är ett sabotage mot klimatforskningen.

Jag har idag skrivit följande brev till SMHI:

I dag har Phil Jones vid CRU informerat om att Sverige försvårar CRUs publiceringen av klimatdata. Jag förutsätter att det är SMHI som förbjuder CRU att publicera dessa uppgifter. Därmed försvårar SMHI inte bara CRUs arbete utan hindrar också intresserade att ta del av dessa uppgifter och för egen del kontrollera CRUs statistik.
Jag hoppas att SMHI ändrar sin inställning och omgående publicerar ett uttalande om att SMHI nu accepterar att CRU publicerar de aktuella uppgifterna.

Vänligen

Hans Iwan Bratt


Klimatalarmisterna slår tillbaka

2010-03-01

Denna film redovisar IPCC-forskarnas uppfattning om klimatet. De sakliga delarna är bra, men tyvärr förstörs helhetsintrycket av de våldsamma angreppen på de forskare och andra som ifrågasätter hela hypotesen eller vissa delar av den.

Vissa avgörande uppgifter saknas i filmen. Den säger inget om hur mycket CO2 i sig påverkar temperaturen. Inte heller säger den något om svårigheterna att beräkna vattenångans inverkan. Och givevis inte ett ord om att klimatförändringen nu delvis beror på övergången från lilla istiden.

Filmens budskap är att allt väsentligt om klimatet är klarlagt. Ytterligare forskning verkar inte behövas. Man kan undra i vilken värld filmmakaren lever i.

Klimatdebatten nivå sker oftast på bedrövligt låg nivå. Alltför många tycker att det är viktigare att smocka till dem som tyckar annat än att upplysa dem som vill få fakta. Förlöjligandena i filmen förtar värdet av de sakliga avsnitten.

Tillägg 1:
Ett sakligt inlägg om CO2s inverkan på klimatet, och det i ett vettigt tonläge, gör Christian Azar och Daniel Johansson på den annars ganska skrikiga Uppsala-initativets blogg.

Tillägg 2:
En helt annan sammanfattning av kunskapsläget än den som görs i filmen svarar professor Lennart Bengtsson för i UNT i november: Växthusgasers inverkan är ringa. Som framgår av länken är Lennart Bengtsson inte vem som helst. Han har fått världsmetorologorganisationens främsta pris för sin insatser i forskningen om numerical weather prediction. Tidigare var han chef för Max Planck Institute for Meteorology. Nu är han gästprofessor vid Uppsala universitet.


%d bloggare gillar detta: